In April van dit jaar woedde er een grote brand in nationaal park De Meinweg in Herkenbosch. Het vuur was moeilijk onder controle te krijgen en het dorp Herkenbosch kwam onder de rook van de brand te liggen. Het besluit werd genomen om midden in de nacht het hele dorp te evacueren uit voorzorg. Uit een vandaag openbaar gemaakt onderzoek blijk dat die evacuatie niet nodig was.

De bosbrand

Iedereen moest het Limburgse Herkenbosch verlaten omdat er in de rook van de brand CO zit. De waardes waren echter zo laag dat van echt gevaar voor de volksgezondheid geen sprake was. De GAGS, die onderdeel uitmaakte van het crisisteam, had dit al aangegeven. Toch besloot de burgemeester om te evacueren om 23.50 uur 's nachts. De burgemeester, Monique de Boer, gaf aan dat dit niet alleen was vanwege de rook, maar ook omdat de brand mogelijk niet tegen te houden was bij de zogenaamde stoplijn.

De evacuatie

Ook was de wind gaan liggen, waardoor de rook langer op één plek bleef hangen. Daarom werd toch tot evacuatie besloten. Het gevolg was dat ruim 4.000 inwoners van Herkenbosch halsoverkop het dorp moesten verlaten. De burgemeester gaf als antwoord op vragen van TVEllef aan dat ze het advies uit het rapport willen meenemen om eerder de bevolking te betrekken bij dit soort dilemma's. Het is iets wat de huidige regering ook doet bij besluiten op het gebied van Corona maatregelen; de inwoners van het dorp meenemen in de besluitvorming.